Mantar Çeşitleri KUZU GÖBEĞİ (MORİLLES)

17 Mart 2007 Tarihinde SAHİN70 Tarafından yayımlandı

      Köyümüzde kuzugöbeği mantarı olarak bilinen  Mantar,  doğadan toplanan oldukça değerli bir mantar türüdür. Çam ormanlarında, yol ve akarsu kenarlarında, yanmış orman alanlarında meşe, ayı fındığı, Akçaağaç, kayın, dişbudak gibi yaprak döken ağaçların altında, kireçli-kumlu topraklarda tek tek ya da 2-3′lü gruplar halinde yetişir. Bu mantar gördüğü talep üzerine Köyümüzde bahar aylarında mantar toplama uğraşına neden olmaktadır. Doğada mart-mayıs aylarında yazın geç geldiği yörelerdeyse haziran-temmuz aylarında yetişir. Doğadan toplanan kuzu göbeği ihtiyacı karşılamada yetersizdir. Toplama sırasında topraktan misel yumağıyla birlikte sökülmesi giderek azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla kuzugöbeği’nin yüksek talebini karşılamak için doğadaki varlığını artırıcı çalışmalar yanında suni üretim teknikleri geliştirilmektedir. Bu konuda pek çok çalışma yapılmıştır; örneğin, Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen  (Kuzu göbeği) Üretim Tekniğinin Araştırılması” projesi gibi. Gök gürlemesi ve şimşeklerin çakması sonrasında ortaya çıkar. Kuzu göbeği adında yumurta şeklinde bir mantar olup, son derece lezzetli olur Ayrıca suyunu göze çekerler gözü parlatır.  


Mantarların besin maddesi olarak kullanılmasının yanında tedavi maksatlı kullanılması yeni bir keşif sayılmaz. Çünkü Hz. Muhammed (sas): ‘Mantar kudret helvası cinsindendir. Küme mantarının suyu göze şifadır.’ buyurarak bu besine dikkat çekmiştir. Yine Tirmizi’de yer alan bir rivayete göre halk: ‘Mantar toprağın çiçek hastalığıdır.’ deyince Resulullah Efendimiz (sas): ‘Mantar menn’dendir (yani; Allah’ın İsrail oğullarına nimet olarak lütfettiği kudret helvası). Suyu göz için şifadır…’ buyurmuştur. Ebu Hüreyre konuya şöyle bir ilâvede bulunur: ‘Ben üç veya yedi mantar aldım. Onları sıkıp suyunu bir şişeye koydum. Gözünde rahatsızlığı olan bir hizmetçime tatbik ettim. İyileşti.’ Sonraki dönemlerde, Peygamber Efendimizin (sas) tavsiye ve uygulamalarını kendilerine rehber edinen, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da birçok çalışma yapan İslâm âlimleri, çeşitli icraatlarda bulunmuşlardır. Mantarla ilgili rivayetlerden mülhem İbn-i Baytar daha 1200′lü yıllarda mantar suyunun mikrobik göz hastalıklarını tedavi ettiğini belirtmiştir.
 Ülkemiz, doğa mantarları yönünden hem tür hem de çeşit zenginliğine sahiptir. Doğadan toplanarak yenen bu mantarlar kendilerine has koku, lezzet ve hoş kokusuyla Halkımız tarafından rağbet görmekte ve büyük bir beğeniyle tüketilmektedir.

Doğal olarak yetişen mantarlar; ormanlık bölgelerde, ağaç altlarında ve ağaç Kütükleri üzerinde, çayır alanlarda yılın belirli mevsimlerinde görülmektedir. Yetişme Devreleri, çevreyle ilgili koşullarına bağlı olarak genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Bazı Serin bölgelerde, yaz aylarında görülen türler de mevcuttur. Doğa mantarları yüksek Pazar değerine sahip olmaları nedeniyle yılın belirli zamanlarında –ağırlıklı olarak ilkbahar Ve sonbahar aylarında- bilinçsizce toplatılarak dış ülkelere satılmaktadır. Bu şekilde dışsatımı yapılan birçok doğa mantarı, bilinçsiz toplamalar nedeniyle tehdit altında olup, Bazı türler yakın bir gelecekte tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Örneğin, özellikle Kuzu göbeği olarak bilinen ve ihracatı yapılan Türleri birçok yöremizde artık Bulunmamaktadır. Bazı yörelerimizde ise zor bulunur hale gelmiştir. Bu durum toplama Yapan kişiler tarafından da bilinmesine rağmen, maddi getirisi nedeniyle toplama işlemi, Doğayı sömürecek şekilde sürdürülmektedir. Toplayıcılar, mantarları çok küçük ve kökleri ile topraklı bir şekilde sökmektedir. Böyle bir toplama işlemi, özellikle kuzugöbeği türleri için son derece tehlikelidir. Çünkü Bu türler Sınıfından olup, s

porları diğer şapkalı mantar türleri gibi Olmayıp, İçerisinde bulunmaktadır. Sporların doğaya Yayılması; mantarın büyüyüp gelişmesi, yaşlanıp çatlaması ve İçinden sporların Kolayca çıkabilmesiyle mümkün olmaktadır. İşte bun edenle yeni oluşmakta olan çok küçük Mantarların koparılması son derece hatalıdır. Mantarların büyümesine fırsat Verilmediğinde, kuzugöbeği gibi mantar türlerinin çoğalabilmesi toprakta kök Bölgesindeki misellerle mümkün olmaktadır. Kökler topraklı bir şekilde alındığında, bu Yolla çoğalma imkânı da ortadan kalkmış olacaktır. Bu tür bilinçsiz toplamalarla, doğa Mantarları giderek azalmakta ve neredeyse yok olma sınırına gelmiştir… Öyle ki artık rüyalarıma bile girmez oldularKuzu göbeği Künyesi Türkiye her yıl ilkbahar aylarında tonlarca (400-500 ton) Kuzu göbeği mantarını özellikle Avrupa ülkelerine ihraç etmekte ve bunun sonucunda önemli miktarda döviz girdisi sağlamaktadır. Köylüler bu mantarı toplamak için sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar ormana gidip mantar aramaktadırlar. Bu sürede toplanan mantarlar, akşamüstü köye gelen aracılar tarafından peşin olarak satın alınmakta ve kısa sürede ihracatçı firmaya teslim edilmektedir. Mantarlar, bu firmalarda boyutlarına göre tasnif edilir, sapın topraklı kısmı kesilir, daha sonra üçer kiloluk kasalar halinde paketlenip taze olarak Fransa, Isviçre, Almanya, Ingiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, Ispanya, Amerika, Isveç ve Norveç gibi ülkelere gönderilir. Talep fazlası ise dondurularak veya kurutularak daha sonra satılmak üzere depolanmaktadır. Dünyada Italya, Ispanya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde yetişen Kuzu göbeği hem çeşit hem de miktar olarak ülkemizde oldukça zengin durumdadır. Kuzu göbeğinin Künyesi Morchella cinsine ait olan Kuzu göbeği mantarları ortalama 5-15 cm boyunda, kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklerde bal peteğini andıran şapkası ile kolayca tanınabilecek bir yapıdadır. Üremelerini sağlayan sporlar, askus adı verilen bir kese içinde bulunur. Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek mantarı meydana getirirler. Kuzu göbeği mantarının dünyada yaklaşık olarak 30 civarında türü bilinmektedir. Türkiye’de ise en yaygın olarak rastlanan türleri, Morchella crassipes, M. conica, M. deliciosa, M. esculenta, M. elata, M. distans ve M. rotunda’dır. Nerelerde Yetişir? Yurdumuzda çam ormanlarında, bazen meşe, dişbudak gürgen ve elma ağaçlarının çevresinde, ilkbaharda özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yağmurlardan sonra Kuzu göbeğini bol miktarda bulmak mümkündür. Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yetişen bu mantarlar Izmir-Bergama, Muğla, Kastamonu, Aydın, Denizli, Çanakkale, Uşak, Balıkesir, Sinop illeri ve çevresinde yaygın olarak tanınmakta ve toplanmaktadır. Dikkat! Ekonomik yönden orman köylüsüne büyük katkı sağlayan bu mantarların çeşit ve miktarında son yıllarda bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. Azalma sebebi olarak, yağmurların yeterince yağmaması yanında mantarların aşırı ve bilinçsizce toplanması görülmektedir. Bu mantardan gelecekte de aynı şekilde faydalanmak istiyorsak dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz; *Yapılan orman kesimleri ve şehirleşme nedeniyle türün yayılış alanı sürekli daralmakta olduğundan yayılış alanlarını genişletmeye yönelik koruma alanları oluşturulmalıdır. *Türün aşırı toplanması engellenmeli, bu konuda toplamanın yapıldığı orman köylerine gelir getirici alternatif üretimler sağlanmalı ve toplama konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılmalıdır. *Mantar çoğunlukla daha eşeysel olgunluğa ulaşmadan, yani sporlarını oluşturmadan gençken toplanmakta bu da türün yok olmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan mantarın toprağıyla birlikte bulunduğu ortamdan çıkarılması, oluşum evresinde çok önemli bir yapı olan sklerosiyumu (Morchella’nın yaşam döngüsünde olumsuz koşullara dayanıklı önemli bir evre) ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle hem genç mantarların toplanmaması hem de sklerosiyumun korunması için gerekli bilgi aktarımı yapılmalıdır. Görüldüğü gibi yapılan ihracatla elde edilen dövizle ekonomik yönden önemli miktarda gelir getiren bu mantar, gerekli önlemler alınmazsa yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bunun için özellikle ilkbahar aylarında orman köylüsüne toplama ile ilgili bilgiler aktarılarak bu konuda bilinçlenmeleri sağlanmalıdır.

KUZU GÖBEĞİNİN FİYATI NE KADAR?KUZUGÖBEĞİ NERELERE SATILIR?

Kurutulmuş ve iplere dizilen kuzugöbekleri İstanbul ve İzmir’den gelen tüccarlar tarafından satın alınır ve kurusunun 2009 yılında 350-400 TL’den pazar buluyor, Ürün işlendikten ve paketlendikten sonra İsviçre, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika ve İskandinav ülkelerine ihraç edilir İsviçre, Danimarka, İsveç ve Norveç’te kuzu göbeği ilaç sanayinde kullanılıyor. Paris’te ise zengin mutfaklarında özel menü olarak servis ediliyor. Fransa’da en pahalı yemek salyangoz karışımlı kuzu göbeği haşlamasıyla yapılıyor ve bir porsiyonu 50 Euro.

KUZU GÖBEĞİNİN ÜRETİMİ YAPILABİLİRMİ?

Öncelikle kuzu göbeği mantarını ev, bahçe veya sera ortamında yetiştirme şansınız fazla yok. İklim koşullarını sağlamanız da oldukça zor. Nedeni bu mantarlar doğa koşullarında, yetiştiği bölgelere göre değişmekle beraber özellikle ilkbahar aylarında, mart sonu ve mayıs ortalarına kadar görülmektedir. Bu dönemde ancak toplanabilir. Bütün bir yıl doğada mevcut değildir. Bu nedenle sizin onları sürekli olarak yetiştirme şansınız şu an için yok. Tabi bu konuda çalışmalar devam etmekte. Özellikle büyük mantar firmaları da kuzu göbeğinin ticari miselinin hazırlanması ve kültür formlarının tespiti ve yetiştirilmesi aşamasında büyük beklenti içerisindeler

Maliyeti fazla olduğundan ve kaliteli orman kuzugöbeğini tutmadığından hala üretimi yapılamamakla birlikte üretmeyide başarabilirsiniz şöyleki
 
Adım 1
Morel Kuzu Göbeği Mantarı Spoor yayılımı ile üreyen bir bitkidir elinizde hazır Misel bulunmuyor ise Öncelikle Ekim yapabilmek için Spoor elde etmemiz gerekmektedir.
Bunun İçin öncelikle doğadan vahşi bir Morel Kuzu Göbegi Mantarı bulmalıyız Kuzu Göbegi Mantarı Genellikle Yanmış Ormanlarda ve Ölü ağaçların köklerinin bulunduğu yerlerde ilk bahar başlarında yetişir.Adım 2Agar Besi ortamını Yüksek ısıda sterilize ettikten sonra Agar karışımın bulundugu petri kutunun üzerine Kuzu Göbegi Morel Mantarı baş aşağı ters bir şekilde asın, Morel mantarından Spoor düşecektir Agar üzerine
AGAR : Bir tür yosundan üretilen besi ortamı oluşturmak için kullanılan saf su ile karıştırılarak kaynatıldığında Jöle kıvamına dönüşen bir madde.
100 gr Agar 60-100 tl civarında satılmaktadır Hammaddeler ve YENİLAB Firmalarından Online satın alabilirsinizAdım 3Petri kutuyu kapatın ve oda sıcaklığında (18 ve 23 derece arasında) Saklaya bilirsiniz. Birkaç gün sonra Spoor üreme ipliklerini dışarı göndermeye başlayacaktır. Bir haftaya kadar dökülen spoorlar belirdikten sonra Petri Kutusundaki Agarı bölüp başka agar Petri Kutularına paylaştırıp bölerek daha fazla Misel üretmeyi sağlaya bilirsiniz
Tüm çanak agar bölümlerini kesip atmak ve yeni bir petri içine koyarak kolonize edildikten sonra spoor çoğaltmak devam.Adım 4Bugday tanelerini 24 saat boyunca ıslatın 24 saat dolduktan sonra boşaltın ve karıştırın 5 birim buğday tohumuna 1 birim toprak karıştırın ve bir litrelik Kavanozlara iki su bardağı karışım koyun ve azgını kapatın..Adım 5

Hazırladığınız kavanozları Bir düdüklü tencerenin dibine 2 cm derinliğinde su kattıktan sonra düdüklü tencerenin dibine bir tabak veya benzeri bir materyal yerleştirin ve kavanozların dipteki ısıyı direk şekilde almasını önleyin buhar yardımıyla ısıyı alması gerekmektedir düdüklü tenzerenin dibine kattığınız ters koyduğunuz tabağın üzerine kavanozlarınızı dizin ve kaynamaya başladıktan ve düdüklüden buhar çıkmaya başladıktan sonra bir saat boyunca kaynamada bırakın bir saat süre dolduğunda altını söndürün ve sogumasını bekleyin.

Adım 6

Bir ½ ölçü çamaşır suyu karışımı ve saf su karışımı ile veya oksijenli su ile veya %97 Etil Alkolle çalışma yüzeyini temizleyin çalışma yüzeyine steril kavanoz yerleştirin kavanozlara Spoor dolu Agar lardan birkaç küçük parça ekleyin ve geri kapatın.

Adım 7

Kavanozu çalkalayın. Morel Kuzu Göbegi Mantarı Miseli oluşturmak için dört ila altı hafta boyunca oda sıcaklığında karanlık bir yerde kavanoz saklayın.

Adım 8

8 parça ahşap yongaları(Talaş), 1 parçası pirinç kabuğu, ½ kısmı soya küspesi, ½ kısım torf ve toz kireçtaşı küçük bir miktar oluşan organik bir bileşik karıştırın.

Ph degeri 7.5 olmalıdır Ph değerini ayarlamak için kireç kullanılır

Adım 9

Yetiştirme ortamında zemin ortamını oluşturmak için 2 ölçek Kum, 3 ölçek Saksı topragı, 5 ölçek Organik gübre (At Gübresi, Çürümüş otlar, vs..) Bu oranlarda karıştırılır.

10. Adım

9. adımda oluşturduğumuz toprağı 5. Adımda yaptığımız teknikle dezenfekte edin.

Adım 11

10 . adımda hazırladığınız topragıın üzerine Model Kuzu Göbegi Misellerinden dökün ve üzerini 8. Adımda hazırladığımız karışımı nemlendirerek 3- 5cm kalınlığında örtün 4 ile 6 Hafta boyunca oda sıcaklığında karanlık bir odada torbaya katın ve azgını bağlayıp bekletin, Torba içerisinde %100 nem tutun, Bir süre sonra Kuzu Göbegi Mantarı Miseli Toprak yüzeyini kaplayacaktır. Bunlar Morel tohumlarıdır, azgını açın ve torbayı 20 derece dolaba 2 hafta boyunca katın

Adım 12

16 saat boyunca steril oda sıcaklığında toprak suya doyurulur. Sonra 24 saat boyunca topragın kuruması beklenir daha sonra 12 sat ışık 12 saat gece olacak şekilde ayarlanır ışık düzeyi ve nemli bir ortamda saklanır Mantarlar 7 Gün içerisinde Büyümeye başlayacak olgunlaştıgı zaman İlk ürünleri alabilirsiniz

 

Copyright © 2004 – 2008 Telif Hakları Web Master ŞAHİN’e Aittir.

Mantar Çeşitleri KUZU GÖBEĞİ (MORİLLES)” üzerinde 111 yorum

 • slm ben burdur kemerde ikamet etmekteyim kuzu göbeyi bizim bu taraflarda cıkmaya başladı acaba fiyatlardan bir haberiniz varmı bize bir bilgi verirseniz seviniriz simdiden teşekkürler..

 • alıcı geldi Dün Sattım Kilosunu 350 den 380 de veren oldu ama burada tekel olduğu için alıcı gidince sonra değeri düşüreceğini bildiğimiz için 350 den yaklaşık 10 kilo kısa sap siyah cins satıldı artık sahillerde kalmadığı için hafta sonları yaylalara çıkıyoruz katran ormanları içinde arıyoruz

 • Arkadaşlar lütfen kuzu göbeğini toplarken kökünü yerinde bırakalım
  küçük olanları almıyalımki açılıp sporlarını bıraksın
  Ama en önemlisi poşetlerle değilde bir sıkı örülmüş filelerle toplayalım
  çünkü poşette sporlar eve kadar taşınıp sonra çöpe gidiyorlar
  filede toplayıp orman içinde gezdirirsek uygun ortamında ve yerinde
  her yere ekmiş oluruz :)

 • bölgemizde kuzu göbeleği mantari sezonu başlamak üzere ciddi alıcılara 50 ile 100 kg arasi günlük temin edilir.5396059319-05073581919.not sadece alıcılar arasın aracı insanlar lütfen aramasin

 • selam taze topladıgım türüf mantarlarını pazarlıyorumm kargoyla istenilen yere yere yollaya bilirim maksat herkez tatsın ahmet dıkı konya 05342051325

  • Hoş geldiniz İlhan bey.
   Kışın Herkes arıyor ama ama
   yazın kimse gelmiyor
   kimse bir fiyat veremiyor
   o yüzden yazılanlar boşa
   Bana Temmuz Ağustos ayında Fransa’dan
   geleceklerdi ne geldiler ne gelmeyeceğiz dediler
   bende burada bir tüccara sattım
   çok fazla değildi elimdeki 1 kilo kuruydu
   ama toparlardım etraftan

 • bir nisan ayında hemen aşağıda 10 kilo buldum bana 1 ay yetti iyice yedik soğan yumurta ve karabiberle yapın.yalnız sapını almayın ve salladıktan sporlarını döktükten sonra toplayın bi daha ki sene 50 kilo oluyo bulduğunuz yeri kşmseye söylemeyin bilinçsiz ve tcari kullanırlar benden söylemesi

 • canakkale kucukkuyu da oturuyorum yasım 16 yasındayım kasım aralıkta göbek toplamaya gıderım kaz daglarına 12 satte veya 2 kılo anca toplarım toplaması coz zordur eve gotururum ve yumurtalu yerım cok faydalıdır cok guzeldır tadına not mese agacı diplerınde olur

 • mrb arkadaslar antalyadan elimde yüklü miktarda kuru ve yaş kuzu göbeği var ilgilenen arkadaslar arayabılır 0532 727 22 90

 • mrb arkadaslar bende suan yaklasık 10 kilo koru kuzu göbeği mantarı var… korumakta olan ıse yaklasık 10 kilo daha var… cevreden ıslak mantar(kuzu göbeği) alıp korutmaktayım… ılgilenen varsa yaklasık 30 ile 40 kiloya yakın koru kozu göbeği mantarı ayarlaya bilirim….
  tl= 05396430703

 • İstiridye mantarında fırsat var

  Türkiye’de tarım sektöründe yeni bir yer bulmaya başlayan istiridye mantarı da girişimciler için de fırsat sözkonusu. Avrupa’da 1900’lü yılların başında kültür altında üretimi yapılan, Uzakdoğu’da ölümsüzlük mantarı çeşitlerinden biri olan istiridye mantarı, dünyada beyaz kültür mantarından sonra en çok satılan 2’nci ürün olarak ifade ediliyor. Türkiye’de bu mantarın tüketimi henüz Avrupa’nın 40’ta biri kadar olsa da her yıl artan bir tüketim söz konusu. İstiridye mantarının tamamen doğal şartlarda üretildiğini ve bu nedenle talep gördüğünü söyleyen Marmara Mantar Genel Müdür Yardımcısı Halil Soyhan, bu mantarın izolasyonlu çatı katlarında ya da bodrum katlarında klima olması koşuluyla rahatlıkla yetiştirilebildiğini ifade ediyor.

 • arkadaşlar kuzu göbeği konusunda aramayınız ama yüzde yüz doğal zeytin yağı konusunda arayabılırsınız yağlar kendı ürünümüzdür az mıktarda verebılırız ton olarak değil hastalara dert ve derman amaçlı saf ve doğaldır tamamen natureldır.

 • Slm arkadaşlar bızdede var kurusu kuzugöbeğin gercek cıddı alıcalar arasın saygılar 05423744377
  cıddı alıcılar arasın

 • selamün aleyküm arkadaşlar ben çankırı dan muammer karademir bende bazı arkadaşlar gibi toplayıp tüccarlara satıyordum ama nasip olursa bu yıl ticaretine başlıyorum evt dediginiz gibi toplaması çok zevkli oluyor ve yemegide çok lezzetli oluyor çokta yarayışlı bi mantardır kuzu göbegi sizin oralarda çıkmaya başlayalı baya olmuş bizim burda bu gün görüldü. kış sezonu yogun geçtigi için geç başladı burda her yıl nisan aylarında başlardı arkadaşlar sizle tanışmak isterim ve topladıgınız mantarları alırım degerinde fiyatta ilgilenenler bana bu no dan ulaşa bilirler (0536 443 06 84) (0545 414 13 15) veya fesbuktan da ulaşa bilirsiniz kuzu göbegi resmi var purofilimde veya msn efeerkan34@hotmail.com ekleyin ALLAH a emanet olun saygılar…

 • Bahsedilen mantar cesidinden Afganistan da bayagi uretilmekte ve Turkiye de ki fiyatlardan cok daha ucuz ticaretini yapmak isteyenlere yardimci olabilirim. Ben su anda Afganistan da gorev yapiyorum Ziraat Muhendisiyim Iletisim icin mail adresim ototrofdks@hotmail.com

 • kuzu göbeği mantarını aramak ve bulmak isterseniz buyrun gelin bizlerle beraber toplayın o zevki yaşayın kars ın sarıkamış ilçesi ben volkan 05412116219

 • Çok sevindim yorumlarını ilgiyle takip ettim sonunda yetiştirsin yani öylemi hayırlı olsun ama imkan olsada o göbeklerin ordan çıktığına emin olsak daha iyi olurdu bende face yok :) Hiçte olmadı zaten ama goole+ plus var faceden daha iyi işte adresim http://gplus.to/asahin
  mart ayının 27 si itibariyle burada da bulundu bizde sezonu açtık hayırlısı ile http://www.becikoyu.com/forum/viewtopic.php?f=259&t=2719&sid=7b08a2266f6901c8a7e4bae276f3d12d sıcaklık uygun ama yağışlar şun yetersiz

 • T dün üçtü bugün yüz ü geçti.şahin 70 KARDEŞİM yakında tanışacağız galiba face sayfamda resimleride paylaştım.merak edenler görebilir.ahmet koç

 • bu günden itibaren gece sıcaklığı kuzu göbeği mantarı yetişmesi için çok uygun.izmir ve manisa içinde lodosla beraber yağış gösteriyor.toplayıcı arkadaşlar ava çıkabilirsiniz

 • şahin 70 kardeşim.galiba yakında tanışacağız.bu gün üç tane küçücük minyatür göbek gördüm.bu gece hava lodos ve sıcaklık 12 derece iki gün sonra görüşeceğiz .selamlar

 • slm ben çocukluğumdan beri dağlarda kuzu göbeği topluyorum. bizim buralarda yeni yeni çıkmaya başladı.alıcı arkadaşlar bana ulaşabilir.05376264012

 • arkadaşlar bende 1.4 kg kuzu göbeği mantarı var satın almak isteyen facebuktan mesaj atsın (zafer kılıç osmaniye kadirli..)

 • işallah kardeşim bende çok istiyorum yıllardır toplamaktan büyük bir zevk aldığım kuzu göbeği mantarlarından kazanç elde etmek banada yardımcı olursan çok sevinirim kardeşim.

 • Ben manisadan fikret 25 yaşındayım çocukluğumdan beri kuzu göbeği mantarlarının hastasıyım toplamasının tabi. her yıl mart ayının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. bu zamana kadar toplayıp köyümüze gelen tüccara satıp güzel kazanclar elde ediyoduk fakat son iki üç yıl içerisinde mantarlarda azalma oldu ve sebebden dolayıda tüccarlarda gelmez oldu. bende bulduğumu yedim afiyetle. fakat bu sene havaların güzel olmasından dolayı çok çıkacağından eminim bu zamanlar çıkmaya başlar artık. hafta sonuda gtmeyi planlıyorum. bu yıl bu mantarlardan kazanç elde etmek istiyorum bu işle uğraşan alıcıları bana yardımcı olursa çok sevinirim. tel:05419763886 mail:fikret.akin@yahoo.com-vizyon22@hotmail.com. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

 • ben bu yıl on dönüm organik maddeyle kaplı arazime önceden hazırladığım miselleri ektim.şu anda bolca suluyorum.uygun sıcaklıklarda uygun nemi sağlarsam bolca çıkacağını tahmin ediyorum.bir haftaya kadar netice belli olacak.bende merakla bekliyorum.emekli ormancı ahmet koç 05079264770.yer izmir menemen emiralem

  • Bizde merakla bekliyoruz sizi olmayacağını bile bile :D keşke olsa Üniversiteler bunu denedi ve üretti ama maliyeti üretimi aştığı için vede kalitesi bakımından düşük olduğu için sonuç başarısız sayıldı ama üretilebildi

 • 2011 göbek fiyatlarının yanlış olduğunu biz fethiye/kemer den 1 kg yaş’ını 80-90 TL satıyoruz … ama daha üzerinde bi fiyatla satılabileceğini biliyoruz ama aracı veya alıcı bulamıyoruz !… BİLGİLERİNİZE !… daha iyi fiyatla alacak olan veya aracı olacak olan olursa yardımcı da oluruz …
  0535 592 1071

 • Ben kuzugobegi mantarinin Amerikadaki fiyatindan bahsetnek istiyorum. Ozellikle siz sitede yayinladiginiz Whole food marketin sattigi urunu yanlis olarak yorumlamissiniz. Bunu duzeltmek gerek, kutuya baktiginizda 0.10 lbs 11 dolar demek, 0.10 kg demek degildir. Yani baska deyisle, 0.10 lbs=0.10 kg demek degildir. Cunku 1 lbs=454 gr dir, bu yuzden sizi yaptiginiz hesapta mantar ucuz bile gorunuyor, cunku, resim yaklasik 45 GRAM Mantarin 11 dolar oldugunu soyluyor ki kilosu 244 dolara gelir. Simdi 2011 yili Haziran ayi ve fiyatin kac dolar oldugunu dusunuyorsunuz? Soyleyeyim; 14 GRAM KURU KUZU GOZBEGI MANTARI 10-15 DOLAR arasinda satilmaktadir. Evet kuru kuzu gobegi mantarinin Amerikan marketlerinde satis fiyati yaklsik 1000 Dolar/kg dir. Ama kuru mantar :) Sevgiyle kalin…

 • site sakinlerine slmlar ; geçenlerde kızılcahamam a dedemlerin yanına gittim bu mantardan toplamışlar ipe falan dizip ewe asmışlar 5 , 10 kg toplamışlar kilosunu 300 den falan biri gelip alıyormuş büyük bir ihtimal oda aracı bu mantarın değeri ne kadardır bide piyasası varmı bilen varmı ayrıca almak isteyen faln varsa maksat dedemlerin daha çok kazanması aracı birinin onların üstünden para kazanmasını istemiyorum ank da olanlar için de pazarlayabilirim ulaşablmnz içinde numaramı bırakıyrm ayrıca bende hacettepe ünv de öğrenciyim 05548996886

 • Ben niğdeliyim bizim elma bahçemizdeki elmaların altında tek tük yetişiyor bizde bilmediğimiz için ot biçerken tipine bakıp zehirlidir diye hep atıyoruz!

  • Yıldıray bey emin olmadan yemeyin derim eğer kuzu göbeği olduğu kesinse onun her çeşiti yenir yalnız orman dışında yetişen türlere “çiçek” denir satışda en ucuz fiyattan gider

 • BEN BEKİR DENİZLİ PAMUKKALE KURTLUCA KÖYÜNDE OTURMAKTAYIM KUZU GÖBEK İŞİ BENDE BİR HASTALIK YAŞ DÖNEMİNDE YAŞ KURU DÖNEMİNDE KURU ALINIR VE SATILIR İLGİLELER BENNİ İNTERNET SİTESİNDEN YADA CEP TELOFONUNDAN ULAŞABİLİRLER …………………………….CEP,,,0537382054 ULAŞABİLİRLER SAYGILARIMLA

 • Elimizde 40 ve 50kg civarında kurutulmuş kuzu göbeği var alacak tüccarlar varsa acil olarak 0535 602 02 96 veya 05365665501 no dan ulaşabilirler

 • merhaba arkadaşlar ben adanadan hasan uruş toroslardan toplamış olduğumuz yaklaşık elimizde 40 kg kurutulmuş kuzu göbeği var devamlı olarak göksun ilçesine veriyoruz şu andaki fiyati 275 tl kurusunun ama ucuz bulduğumuz bir fiyat olduğu için vermedik eğer 300tl ve daha üzerine alacak arkadaşlar varsa köydeki mantarlarla beraber 50kg yi bulur alacak tüccar arkadaşlar 0535 6020296 no dan ulaşabilirler.

 • Geçen Hafta kamyoncu olan amcaoğlum karadeniz bölgesinde Zonguldaktan Boluya geçerken yol üzerinde bir karaltı görür ve iner 3 ocak bulur çuvallar koliler doldurulup karamana kadar getirmişler hepsi simsiyah ve koca koca hepsi 50 kilo kadar bende hafta sonları gidiyorum 2 yada 3 kilo ancak bulabiliyorum 12 saat koşturmacada Tabi eyüp bey gibi bizde tazeolanlardan bir pişirim ayırıyoruz sürekli Nasıl pişireceğiz diye okadar çok soran varki bilmeyenlere ilkkez görenlere Aynen et pişirir gibi pişirin soğan biber domatesle kavurma yapın eti nerelerde kullanıyorsanız bunuda kullanın geçen gün şişe dizdim 2 kilosunu yesdim hayatımdaki en leziz tat

 • Selam arkadaşlar ben denizliden eyüp,bizm buralarda bol olur kuzugöbeği ve herkes toplar,bende dağ tepe demem dolaşr toplarm.günde 3-4 kilo bulurum biraznı yeriz kalanını da satarz şuan kilosu 23lira.

 • merhaba arkadaşlar ben kastamonudan yazıyorum burada havalar soguk gittigi için kuzu göbegi mantarı tam randımanlı olarak çıkmadı geçen gittim 3 tane buldum sezen boyuncu az bulabildigim için ailecek kurutup yiyorum …Bence 10kg varsa elinizde 5kg siz tüketin mütiş kalori deposu ..Satan arkadaşlara tavsiyem kurutup biriktirin gerçek deyerine yakın fiyatı verene satın emeginizi bedava vermeyin..2009 yılında kurusu 350_ 400 tl idi….15,04.2011

  • Yorumun ve verdiğin bilgiler için teşekkür ederim uğur bey Geçen hafta her yıl gittiğimiz yere gittim yayla mevsimin en erken kuzu göbeği olan yerinde her zamanki yerimiz yani 75 tane buldum çok taze hemen kavurup yedik müthiş lezzetli benimde tavsiyem uğur beyin dediği gibi 3-5 kilo şeyi satmaya değmez kendiniz yiyin fazlasınıda kurutup değerini verene verin diyorum değerini vermezlersede kışın o kurttuğunuz şeyi ıslatıp kavurabilir yada yemeklerinize katabilirsiniz.

 • ben uşakta kuzu göbeği çeşidi buldum aynen kelebeğe benziyor alt kısmı aynen kuzu göbeği gibi üst kısmı değişik fakat koskoca kötde sadece 3 tane bulabildim nesli tükenmiş gibi kuzu göbeği ise çok az neredeyse köyümüzde tükenmek üzere ne yapmam gerekiyor yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar

  • Şevket bey bence o bulduğun kuzugöbeği değil kuzukulağı Kelebek gibi dediğin için söylüyorum kuzukulağı beyaz saplı ve siyah şapkalı üçgen şeklinde ve yüzeyi düz olur kuzugöbeğinin ise üzeri bal peteğini andırır

 • Sayın fikret Eğilmez on 06 Nisan 2011 at 00:36 said: Tarihli yazınız ;
  Ben karaman merkez de dolaman mantarı (truf mantarı ) satmaktayım 2010 yılı satışlarımız başlamıştır isteyen arkadaşlara ton bazın da gönderim yapılır 0543 848 48 80 dolaman mantarını bilmeyen bu işin ticaretinden de anlamayn lüyfen meşgul etmesin ciddi alıcıları bekliyorum

  Yorumunuz aynı zamanda http://www.becikoyu.com/forum/viewtopic.php?f=148&t=1740 adresinde yayınlanmıştır bilginize,

 • Ben karaman merkez de dolaman mantarı (truf mantarı ) satmaktayım 2010 yılı satışlarımız başlamıştır isteyen arkadaşlara ton bazın da gönderim yapılır 0543 848 48 80 dolaman mantarını bilmeyen bu işin ticaretinden de anlamayn lüyfen meşgul etmesin ciddi alıcıları bekliyorum

 • kuzugöbeyi mantari başladi basi arkadaşlar nereye satçani bilmiyor ben yardimçi olabilirim .mantar bisim işimis boled, sari kiz, kuzugöbeyi ve taze ,donmuş, salamura,kurumantar bunlar benim işim ,arkadaşlar şu an mantar yane kuzugöbeyi 50 den satildi tazesi ama hergün deyişiyor onun için telefon etmeniz lasim saygilar murat gölkaya 05325460633 mantarçinin sati yoktur her saman hasirdir.

 • 20 zeneden beli mantarçilik yapiyorum kuzugöbeyi ,boled, sari kiz mantari ,bunun yaninda elma kurusu erik kurusu domates kurusu .hem ihraçata kadar hasiliyom taze ,veya donmuş,müşterinin istene göre,20 seneden beli işletme müdürlü yaptim .yane mantarin hastasiyim herkese selam tel 05325460633

 • slm arkadaşlar spaces imde ki kuzugöbeği yazılarıma bundan sonra http://www.becikoyu.com/forum/viewforum.php?f=59a dresinde profesyonelce devam edeceğiz sizide bekleriz şimdiye kadar olan burdaki yorumları oraya aktardım herkese teşşekkürler ha bu arada bugün 1 kilo kuzu göbeği buldum afiyetle yeedimsize tavsiyem sizde yiyin satmayın nedenmi gerçek fiyatı bu değilde ondan kansere urlara tümörlere kısacası genlik iksiri afiyet olsun ŞAHİN….

 • selamün aleyküm herkese ben her yörede yestisen trüff mantri diger adi domalak mantari sinopda adi tavsan böbregi denilen mantarlari ariyorum ve sattin alirim.ayrica yine kuzu göbegi derler sinopda ise kuzu kulagi derlermis ben bu mantar türü nü de alicisiyim..eger köyde ve köylerde bu mantarlari taniyan varsa satan varsa satmak isteyen varsa benimle irtibata gecerse sevinirim ve bu mantarlari alirim …ancak sunu da söylim arkadaslar taze olmayan trüff mnatari yani domalan mantarlarini asla almam cünkü bu mantarlari bendne isteyen müsterilerim mantarlarin taze olmasini isterler..kuzu göbegi mantarlari hem kurutulumus alirim hemde taze olani ni alirim.. ancak sunu da acilca söylim fiyatlari ucuk olan yüksek fiyat cekenler beni aramasinlar ben yüksek fiyat vererek aldigim mantarlardan para kazanamam sonucta bende bu isten para kazanacam acikca söylüyorum yüksek rakamlara mantar almam her mantarin bi fiyati var ve fiyatlari da belli dir..para bi yana mantarlar bi yana .telefon numaram 05384567797..mail adressim emrullah1970@hotmail.com…… saygilarim sunarim emrullah cetinkaya

 • selamün aleyküm herkese ben sinop da yestisen trüff mantri diger adi domalak mantari sinopda adi tavsan böbregi denilen mantarlari ariyorum ve sattin alirim.ayrica yine kuzu göbegi derler sinopda ise kuzu kulagi derlermis ben bu mantar türü nü de alicisiyim..eger köyde ve köylerde bu mantarlari taniyan varsa satan varsa satmak isteyen varsa benimle irtibata gecerse sevinirim ve bu mantarlari alirim …ancak sunu da söylim arkadaslar taze olmayan trüff mnatari yani domalan mantarlarini asla almam cünkü bu mantarlari bendne isteyen müsterilerim mantarlarin taze olmasini isterler..kuzu göbegi mantarlari hem kurutulumus alirim hemde taze olani ni alirim.. ancak sunu da acilca söylim fiyatlari ucuk olan yüksek fiyat cekenler beni aramasinlar ben yüksek fiyat vererek aldigim mantarlardan para kazanamam sonucta bende bu isten para kazanacam acikca söylüyorum yüksek rakamlara mantar almam her mantarin bi fiyati var ve fiyatlari da belli dir..para bi yana mantarlar bi yana .telefon numaram 05384567797..mail adressim emrullah1970@hotmail.com…… saygilarim sunarim emrullah cetinkaya

 • MERHABA ARKADAŞLAR 2010 YILI KUZUGÖBEĞİ BULAN ARKADAŞLAR 2010 YILI KUZUGÖBEĞİ FİYATLARI NE DURUMDA BİLGİSİ OLANLAR LÜTFEN YORUM BIRAKIRSA ÇOK SEVİNİRİM

 • ilginçtir bugun bölüm ile birlikte geziye gıttıgımızde buldum bu mantarı daha onceden bı tv programında gordugum ıcın bıldım yalnız bu kadar degerlı ve az bulundugunu bılmıyordum.şekli cok guzel henuz tadını bılmıyorum yalnız :)

 • Adım ahmet vural bizim burada bundan çok var günde 15 kg toplanıyor. ama büyük sıkıntımız satacak yer bulamamamız. satacak yer hakkında bilgi verirseniz sevinirim. 0544 825 0080 – 552 825 0080

 • Kuzu göbeği mantarlarınız ve diğer büyük tonajlı mantarlarınız alınır.irtibat : 0282 768 44 70 Ercan ÇIPLAKhttp://www.akyamantar.com

 • ben yabani otlar toplatıyorumörnek ada çayı kuş burnu kekik vb ayrıca mantarlarda benim işim örnek ayı mantarı domalan kuzu göbeği ve birsürü yabani otlar ve mantarlar bu konuda devamlı çalışabileceğim sağlam firma ve arkadaşlar arıyorum bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz teşekürler tl 05367176298- 05073637982 ural

 • ben balıkesir gönen den katılıyorum bizim bölgemizde ayı mantarı jiroz bol bulun maktadır bu mantar ları nasıl degerlendire biliriz bilgi vermek istiyen lere teşkr ederim emesenim asos18@windowslive.com ayhan alty balıkesir gönen tel 05364836775 saygılarımla

 • Çok teşekkürler bizi aydınlattığın için Savbit UNDAR bey. Ib yarım kilodan biraz azmış olabilir Bu konuda fazlaca bir ilgim yok. Ne kadar eski olduğunuda yine etiketten görebiliyoruz May.06.06 Sabit beyin Verdiği linktede Kilosu Yaklaşık 1000 $ yani demek istediğim hiç olmazsa yarısını versinler toplayıcıya resmin bağlantı adresihttp://byfiles.storage.live.com/y1pfXkFrUCreAce5VD4x7M2JVtWmJM10fwJ6U_IXQ5cW_qAU5vwDDnAncll5UXcdULLK3H96uhFPEg

 • selam arakadaşlar ya benim bir sorum olacak sivas yöresine ait firçik , filçik veya hirçik , hilçik diye adlandırılan bir mantar çeşiti var bu mantar hakkında bilgisi olan bu konuda seni aydınlatırsa çok sevinirrim

 • Ne kadar ayıp. Sen o zaman git te 13 yaşında çocuklara hitabeden cici bici sitelerde dolaş. Kalitesizliğini ortaya dökmene gerek yoktu, zaten ilk sözünden anlaşılıyor.

 • 2009 yılı kuzu göbeği fiyatı ne kadar bilen varmı alıcılar benimle iletişim kuralarsa kuru 100 kilo kadar kuzugöbeği var şayet fiyat yüksek olursa bu miktar artacaktır alıcılar beniml e irtibata geçin tel 0 543 423 27 42 yada falconxx70hotmail.com adresine mail atın yada ekleyin Çok taze olanları yiyoruz :) ama fazlasınıda iyi bir fiyat verenlerle değerlendireceğiz duyrulur

 • MRB BEN FTİH YILDIRIM MERSİNDE OTURUYORUM KUZU GÖBEĞİ ALICILARI İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM ELİMDE YÜKLÜ MİKTARDA VARTLF 0532 7940563 — 03243288293

 • sm arkadaşlar spacesimdeki kuzugöbeği yazılarıma bundan sonra http://www.becikoyu.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=46 adresinde profesyonelce devam edeceğiz sizide bekleriz şimdiye kadar olan burdaki yorumları oraya aktardım herkese teşşekkürler ha bu arada bugün 1 kilo kuzu göbeği buldum afiyetle yeedimsize tavsiyem sizde yiyin satmayın nedenmi gerçek fiyatı bu değilde ondan kansere urlara tümörlere kısacası genlik iksiri afiyet olsun ŞAHİN….

 • ciddi anlamda kuzu göbeği alıcıları varsa 05352024351 lütfen arayın.yaklaşık 750 ila 1000 kg arasında verebilirim. fiyat durumuna göre daha fazla halktan toplayıp bu rakam dahada fazla artabilir.

 • slm ben amasyadan recep köyümüz ve civar köylerde kuzu göbeği mantarı bol mktarda bulınmaktadır sağlam bır aracı ile anlaşırsak günlük 150 200 kg mantar cıkar tel 05430866 2004

 • Değerli arkadaşlar,
  Uzun yıllardır ihracatımızda önemli yer tutan "Kuzu Göbeği" mantarını bizde alabiliriz. Hatta diğer mantar türlerinide.
  ciddi anlamda satıcı iseniz ;erche_34@hotmail.com  Msn eklemeyip MAİL ile ulaşırsanız sevinirim!!!
  Saygılarımla
  Ercan.

 • DOMALAN MANTARIYLA YAPILAN DİLBER MACUNUKeten tohumu, Karanfil, Domalan mantarı, Badem içi, Nohut, Kuşburnu pekmezi, Ayçiçek yağı, Çilek, BalHazırlanış Şekli:* İki baş domalan mantarı, bir tutam keten tohumu, ya­rım tutam karanfil, bir avuç badem içi ile birlikte dövüle­rek ezilir. Hazırlanan karışıma beş adet çilek ve iki çorba kaşığı kuşburnu pekmezi ilave edilerek on beş dakika sü­re ile suda pişirilir.* Süzülerek elde edilen posaya macun kıvamına gelin­ceye kadar dövülmüş nohut unu ilave edilerek bal ile yoğrulur. Hazırlanan macun ayçiçek yağı ile yumuşatıldıktan sonra bir kavanoza konarak serin bir yerde saklanır.* Şehvet günü artıran ve bünyeyi güçlendiren Dilber macunundan, yemek aralarında ve yatmadan önce bir ile iki çorba kaşığı yenir.

 • merhaba murat özdoğan kuzu göbeği için benimle iletişim kurabilirsin. earthfoodltd@earth-food.com kırgızistan ve mersinde yerimiz var.uzun yıllardır yaparız biz kuzu gğbeği,kapari başta olmak üzere tüm naturel spesifik organik ürünler üzernde çalışmaktayız.0532 6140810 telefonlada ulaşabilirsniz bana

 • DOMALAN MANTARI (Rhizopogon rubescens)

  DOMALAN
  Bu Mantar türü armut veya soğan, patates şeklinde, ama toprak içinde gelişir. Bu Domalan mantarı  toprağa tamamen gömülü veya kısmen dışarı çıkmış olabilir. Büyüklüğü 4 x 7 cm kadardır. Düzensiz şekilde küre gibidir. Toprak altında iken genç mantar saf beyazdır, bastırılan kısımları gül rengi ila pembeye döner. Toprak dışına yeni çıkartılanlar önce beyazdır, daha sonra yukarı kısmı zeytin yeşili lekeli sarımtrak, aşağı kısmı beyazımtrak olur, yaşlı nümuneler daha da koyulaşır, kuruyunca kahverengi veya siyah lekeli esmer bir renk alır.    Dış Kısım: Yüzey hemen hemen düzgündür, fakat bazı sırtlar, kanallar ve çöküntüleri vardır. Yarım milimetre kadar kalınlıkta, taze iken saf beyazdır, kesildiği zaman et gibi pembeye veya gül rengine döner. Yapışkan olmayıp, birçok kahverengi kristaller ve sıkı şekilde bir araya gelmiş ipliklerden ibarettir.     İç Kısım: Taze iken saf beyazdır, bastırıldığı zaman pembemsi olur, ancak zaman gelince kesilen kısımlarda pembelik kaybolur ve yaşlı nümuneler kesildiği zaman soluk kahverengileşir, kuruyunca soluk zeytin yeşili rengini alır. Oldukça katı ve dayanıklıdır. Önceleri tadı ve kokusu yoktur. Kurutulanlar da kokusuzdur, kendi kendine yok olmakta olan nümuneler çürümekte olan elma veya çilek gibi güzel bir kokuya sahiptir ki bu durumda mantar böcekler tarafından istila edilmiş haldedir.      Spor izi: Açık esmerimtrak sarıdır.     Yetişme Yeri ve Zamanı: Kışın ve sonbaharda, kumlu çıplak topraklarda ve- ya ince çayırlıklarda, daima çam, sedir ve meşe ağaçlarına yakın ve bunların altındaki toprak üzerindeki gevşek ölü yaprak tabakasının hemen altında gelişir.
  Karamanda domalan mantarı mevsimi başladı kilosu 40 ytlden satılıyormuş

 • selam,kuzu göbeği mantarına bizim oralarda (sivas) göbelek diyorlar.bu mantarı biz toplayıp satardık ve bununla bahar aylarında tüm borçlarımızı öder,para bile biriktirirdik.ayrıca bu mantarı toplamak bizim için bir seramoni gibidir. bazen keyf için toplamaya giderim. ayrıca hayatımda yediğim en lezzetli mantardır. şunuda paylaşmak isterim national cegraphy dergisinin sanırım 1985 sayısındaki bir haberde bu mantarı kuzey avrupada tereyağ ve yumurta ile pişirirlermiş, çok ilginç bizde tereyağ ve yumurta ile pişirip yeriz.çok lezzetlidir.

 • yazılanları okurken inanmayacaksınız amma mevzu bahis olan bu mantardan(kuzu göbeği)yanımda yarım kilo var.bizim birader bunu toplamakta mahirdir.o göndermiş.bizde bu mantarı toplamak ayrı bir zevk ve uğraştır.ne diyelim toplayanlara haydi rast gele.

 • GÜNLÜK 15 İLE 20 KİLO TAZE KUZU GÖBEĞİ SATIŞI YAPMAK İSTİYORUM BU İŞLE UĞRAŞAN YADA BİLGİ SAHİBİ KİŞİLERİN YARDIMINI BEKLİYORUM. DENİZLİ-EYMİR KÖYÜ ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER tel 0.543.6356988 0535.8770402 0555.5996938

 • MERHABA ARKADAŞLAR 3 HAFTADIR ŞEHİR DIŞINA GİDİYORUM AMA HALA 1 TANE BULAMADIM BURALAR YAYALA DEDİM DENİZ SEVİYESİNE İNDİM YOK YOK BUGÜN YENİ GELDİM BULAMADIM :( BİZİM BURALARDA YOK

 • slm ben burdur kemerde  ikamet etmekteyim kuzu göbeyi bizim bu taraflarda cıkmaya başladı acaba fiyatlardan bir haberiniz varmı bize bir bilgi verirseniz seviniriz simdiden teşekkürler

 • merhaba arkadaşım,ben bugün ilk kez kuzu göbeği mantarı gördüm.Biraz araştırmak için internette dolaşmaya başladım ve senin sitene girdim.Ben Balıkesir Ayvalık ta oturuyorum,bize bağlı Bağyüzü köyünden arkadaşım bu sabah bir poşet getirdi ve denememi istedi.Nasip olursa akşam yapıp yiyeceğiz ailecek.Fakat sizin de belirttiğiniz gibi bu sene pek randımanlı bulamamışlar onlarda bu mantarı,sanırım bilinçsiz ce yapılan toplamadan kaynaklanıyor muş.

 • merhaba arkadaşım,ben bugün ilk kez kuzu göbeği mantarı gördüm.Biraz araştırmak için internette dolaşmaya başladım ve senin sitene girdim.Ben Balıkesir Ayvalık ta oturuyorum,bize bağlı Bağyüzü köyünden arkadaşım bu sabah bir poşet getirdi ve denememi istedi.Nasip olursa akşam yapıp yiyeceğiz ailecek.Fakat sizin de belirttiğiniz gibi bu sene pek randımanlı bulamamışlar onlarda bu mantarı,sanırım bilinçsiz ce yapılan toplamadan kaynaklanıyor muş.

 • Dostum, çok saolasın nasıl bu yıl kuzugöbeği mevsimi diyebilirmiyiz günlük ne kadar bulabiliyorsun keşke onlarıda yazsaydın fiyatı hakkındada bir bilgin varmı? yaş ve kuru kuzu göbeği fiyatı oaralarda nasıl ?  ben antalya kemerde ve muğla bodrumda bulmuştum ama satacak kadar değildi yemiştim

 • Dostum ben Denizli deyim iki hafta önce buradan topladık kuzu göbeğini bu aralar burası tam zamanı 4-5 hafta önce de Muğla-Bodrum tarafında çıktı bildiğim kadarıyla ilk o taraflarda çıkıyor ama Denizli de iki hafta önce başladı. Sevgiler…

 • KLAYCI KARDEŞ TEŞEKKÜRLER İLGİN,YORUMUN VEDE ZİYARETİN İÇİN PAZAR GÜNÜ BENDE ÇIKTIM KUZU GÖBEĞİ ARAMAYA ELİ BOŞ DÖDÜK BULANLAR OLMUŞ AMA HALA O ORTAM OLUŞMAMIŞ DEDİĞİN GİBİ GECELERİN SOĞUK OLMASINDAN SANIRIM..

 • Merhaba, ben genelde sonbaharda mantar toplamaya gidiyorum, özellikle Ağva – Şile bölgesi veya Bulgaristan sınırına doğru olan bölgelerde topluyorum. Genelde bahar aylarında da şanslı olmama rağmen,  dün Ağva tarafından eli boş döndük. Hiç bir mantara rastlamadık. Havaların hala, özellikle geceleri soğuk olmasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Kuzugöbeği bugüne kadar hiç toplamadım ancak toplamayı çok arzu ediyorum. Eğer bu bahar kuzugöbeğine denk gelirsem size de haber veririm.

 • MERHABA ARKADAŞLAR… 2008 YILINDA KUZU GÖBEĞİ BULAN ARKADAŞLAR VARMI BEN ÇOK MERAK EDİYORUM BUNUN HASTASIYIMYEMESİNDEN ÇOK ONU ARAMASINI VE BULMASINI HA BİRDE 2008 YILI KUZU GÖBEĞİ FİYATLARI NE DURUMDA BİLGİSİ OLAN GÜZEL İNSANLAR  LÜTFEN YORUM BIRAKIRSA ÇOK SEVİNİRİM

 • Yorumlarınız için Teşekkürler

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Connecting to %s

  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  %d blogcu bunu beğendi: